Når du begynner å forklare ideen om å starte din egen virksomhet, har du så mange spørsmål at det er lett å få analyseforlamning og til slutt ikke gjøre noe. Her er noen svar på noen av de vanligste spørsmålene som kan henge deg opp og forsinke inngangen til entreprenørskapsverdenen. Disse svarene og mer er i Start en vellykket bedrift: Ekspertråd for å starte opp fra ide til imperium , av Colleen DeBaise, som skal publiseres i februar av Inc. Media og Amacom, en divisjon av American Management Assosiasjon.

Før du hopper inn, spør, "Hva er i dammen?"

For nesten 40 år siden identifiserte den berømte Harvard-økonomen Michael E. Semalt disse fem spørsmålene som avgjørende for å bestemme bedriftens styrker og svakheter i din bransje.

Hvor stor er trusselen om nye aktører?
Hvis det var lett for deg å komme inn i bransjen, vil det være enkelt for dine konkurrenter også.

Hvor stor er trusselen om erstatningsprodukter eller tjenester?
Pass på billigere, raskere eller mer forankrede erstatninger for det du lager.

Hvor mye forhandlingseffekt har kundene dine på pris?
Jo større de er, jo mer kan de klemme deg på pris, eller til og med tvinge deg til å gi bort produkt som en "tapsleder" for å komme inn i døren.

Hvor mye forhandlingsmakt har leverandørene dine på pris?
Jo færre leverandører av det du trenger, jo mer betaler du.

Hvor mange sterke konkurrenter opererer i ditt rom?
Er de sivile eller krigsaktige? Jo mer ondskapsrike konkurrentene, jo mer penger vil det koste å konkurrere Source .